Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

11

61023, м. Харків–23, Сумська, 77/79
тел.: (057) 704-96-93, 702-17-50Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, схема підготовки – курсант
Вступні випробування Оцінка рівня фізичної підготовки, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарської комісії
Напрями підготовки Спеціальності підготовки Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону 6. 160101 Військове управління 1. Українська мова та література – 124
2. Математика (профільний предмет) – 124
3. Іноземна мова або фізика, або Історія України – 124
Автоматика та управління 6. 050201 Системна інженерія
Електротехніка та електромеханіка 6. 050701 Електротехніка та електротехнології
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6. 050901 Радіотехніка
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні тежнології 6. 051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 6. 051103 Авіоніка
Транспорт і транспортна інфраструктура 6. 070103 Обслуговування повітряних суден