ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Військово-морського ліцею у 2024 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Військово-морського ліцею
імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного
у 2024 році

Правила прийому до Військово-морського ліцею (далі – Правила) розроблені відповідно до Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 672, Порядку зарахування, відрахування та переведення осіб до військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 28.07.2021 № 220, Статуту ліцею і визначають порядок відбору вступників, проведення вступних випробувань та зарахування до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного.

Загальні положення

1.1. Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного (далі – ліцей) є державним закладом спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття освіти військового профілю для осіб з 15 років одночасно із здобуттям профільної середньої освіти.

1.2. Зарахування до ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та психологічного обстеження.

1.3. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.4. Право на участь у конкурсі для зарахування до 10 класу ліцею мають юнаки та дівчата – громадяни України незалежно від місця їх проживання, яким у 2024 році виповнюється 15-16 років та які у 2024 році здобули базову середню освіту.

1.5. Право на зарахування поза конкурсом, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування;
діти учасників бойових дій, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, відсічі і стримування повномасштабної збройної агресії російської федерації, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності.

1.6. Право на першочергове зарахування, за умови успішного складання вступних випробувань, мають:
діти військовослужбовців та учасників бойових дій;
діти, які виховуються одним із батьків;
діти з багатодітних сімей;
діти з тимчасово окупованих територій;
діти внутрішньо переміщених осіб із районів бойових дій та тимчасово окупованих територій;
діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
переможці III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;
обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань.

1.7. Успішне складання вступних випробувань – складання вступником вступних випробувань із результатом 4 бали та вище з кожного навчального предмета, з якого проводяться вступні випробування. Обов’язковою умовою успішного складання вступних випробувань є придатність вступника до навчання в ліцеї за результатами медичного огляду і психологічного обстеження.

1.8. Діти учасників бойових дій, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, відсічі і стримування повномасштабної збройної агресії російської федерації, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, мають право на зарахування до ліцею упродовж усього навчального року (за умови проходження ними конкурсу та наявності вільних місць).

2. Порядок відбору вступників

2.1. Для проведення вступних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом начальника ліцею за погодженням із педагогічною радою ліцею. Цим же наказом визначається порядок організації та проведення конкурсних вступних випробувань.
До складу приймальної комісії включаються:
голова;
заступник голови;
відповідальний секретар;
заступник відповідального секретаря;
військово-лікарська комісія;
комісія з психологічного обстеження;
комісія для проведення вступних випробувань з української мови;
комісія для проведення вступних випробувань з математики;
комісія для проведення вступних випробувань з іноземної мови;
комісія для проведення оцінювання рівня фізичної підготовленості.
Головою приймальної комісії є начальник ліцею.

2.2. На приймальну комісію покладається:
розміщення на вебсайті ліцею Правил прийому до ліцею;
прийом документів вступників;
допуск вступників до вступних випробувань;
ознайомлення вступників з правилами внутрішнього розпорядку ліцею;
організація та проведення медичного огляду і вступних випробувань;
рекомендації про зарахування осіб до ліцею.

2.3. Для вступу до ліцею одним із батьків вступника або іншим законним представником, подається заява на ім’я начальника ліцею (додаток 1).
До заяви батьків додаються наступні документи:
особиста заява вступника про бажання навчатися в ліцеї і продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах сектору безпеки і оборони України після його закінчення (додаток 2);
автобіографія (додаток 3);
характеристика із закладу загальної середньої освіти, завірена директором;
копія свідоцтва про народження;
копія паспорту громадянина України;
копія витягу з реєстру територіальної громади щодо реєстрації місця проживання;
копія ідентифікаційного номера платника податків;
копія свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з копією додатка до нього;
довідка підрозділу Ювенальної превенції Національної Поліції про відсутність перебування на обліку;
4 фотокартки 3×4 см (без головного убору);
2 картонних папки для паперів на зав’язках;
2 конверти з маркою по Україні;
медична довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (форма №100-2/о);
довідка про проходження медичного огляду (форма № 086-о), до якої додаються:
довідка про профілактичні щеплення (форма № 063);
довідка про групу крові;
аналіз крові на RW;
дані про флюорографію органів грудної клітини (з 15 років);
електрокардіограма з описом лікаря;
УЗД серця з описом;
R-знімок придаткових пазух носа з описом рентгенолога;
R-знімок стоп з описом рентгенолога;
УЗД органів малого тазу (для дівчат).
За необхідністю подаються результати консультацій вузьких фахівців, довідки про зняття з диспансерного обліку, медичних протипоказів до вакцинації тощо.

2.4. З прибуттям до ліцею для складання вступних випробувань вступником особисто подаються:
оригінал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з додатком;
оригінал свідоцтва про народження;
оригінал паспорту громадянина України;
амбулаторна медична книжка;
результати загального аналізу крові, сечі, аналізу калу на я/г (термін дії довідки про результати аналізів – 14 календарних діб від дня здачі аналізів у медичному закладі).

2.5. Вступники, які мають пільги (переваги) під час вступу до ліцею, повинні подати документи, що підтверджують їх пільги (переваги).
Вступники також можуть подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують їх здібності, навчальні, спортивні або творчі досягнення.

2.6. Документи до приймальної комісії подаються батьками (вступником) особисто або поштою (крім вихідних днів) з 15 червня до 20 липня.

2.7. Документи після надходження до ліцею оформлюються в особову справу та медичну особову справу.

2.8. Приймальна комісія здійснює прийом документів вступників і за результатами їх вивчення складає соціальну картку вступника до ліцею (додаток 4) та список вступників до ліцею (додаток 5).
Списки, підписані головою комісії, виносяться на розгляд приймальної комісії, яка приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань, про що складається відповідний протокол.

2.9. Прибуття вступника для здачі вступних випробувань проводиться за письмовим викликом, підписаним начальником ліцею (додаток 6). Виклик вручається особисто батькам вступника (вступнику) або надсилається поштою (у тому числі електронною).

2.10. Вступникам, які допущені до випробувань, видається картка вступника (додаток 7), яка є перепусткою на кожне зі вступних випробувань.

3. Проведення вступних випробувань

3.1. Вступні випробування до ліцею проводяться після закінчення навчального року в період з 01 по 14 серпня.

3.2. Визначення придатності до навчання в ліцеї здійснюється шляхом проведення медичного огляду та психологічного обстеження вступників.

3.3. Вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття спеціалізованої освіти військового спрямування одночасно зі здобуттям профільної середньої освіти, що проводиться у формі мультипредметного тесту та у формі практичного виконання вправ.

3.4. Вступні випробування в ліцеї проводяться з:
математики (інтегроване вступне випробування з алгебри та геометрії) – письмове тестування;
української мови – письмове тестування;
іноземної мови – письмове тестування;
фізичної культури – практичне виконання вправ.
Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти.

3.5. Вступні випробування здійснюються на безоплатній основі.

3.6. Зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються на вебсайті ліцею не менше, ніж за два місяці до початку проведення конкурсу.

3.7. Начальник ліцею своїм наказом визначає порядок розміщення вступників та розпорядок дня на період проведення вступних випробувань.

3.8. Розклад вступних випробувань затверджується начальником ліцею до початку вступних випробувань і розміщується на вебсайті ліцею не пізніше, ніж за тиждень до початку проведення конкурсу.

3.9. Для організації вступних випробувань вступники розподіляються по групах, чисельністю не більше 50 осіб. Старшим групи призначається офіцер (старшина) ліцею.

3.10. Медичний огляд вступників проводить військово-лікарська комісія, до складу якої включаються лікарі ліцею та відповідних військово-медичних закладів згідно з вимогами наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800 (зі змінами), відповідно до таблиці додаткових вимог Д.
На кожного абітурієнта оформлюється Картка медичного огляду кандидата на навчання, яка заповнюється членами військово-лікарської комісії у графі “остаточний медичний огляд”.
За необхідності проведення додаткових обстежень, призначених одним із членів військово-лікарської комісії, рішення про придатність вступника може бути відтерміновано. Не пізніше, ніж за добу до вступного випробування з фізичної культури таке рішення має бути прийнятим.
За результатами проведеного медичного огляду складається протокол військово-лікарської комісії ліцею, в якому зазначається придатність абітурієнтів до навчання в ліцеї за станом здоров’я. У разі непридатності абітурієнта, в протоколі зазначається стаття і графа. Діагноз не вказується.

3.11. Психологічне обстеження проводиться за визначеними методиками з метою оцінювання психологічних якостей вступників та виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання в ліцеї.

3.12. Оцінювання рівня фізичної підготовленості проводиться за результатами виконання нормативів:
для юнаків – бігу на 60 метрів, підтягування, бігу на 1500 метрів;
для дівчат – бігу на 60 метрів, згинання та розгинання рук в упорі лежачи (від лави), бігу на 1000 метрів.
Оцінка з фізичної культури виставляється за результатами виконання всіх установлених нормативів згідно таблиці (додаток 8).

3.13. Завдання для проведення вступних випробувань за декількома варіантами, зміст яких має відповідати навчальним програмам для 9 класу закладу загальної середньої освіти, розробляються відповідними методичними комісіями вчителів ліцею та затверджуються начальником ліцею.

3.14. Завдання для проведення вступних випробувань до початку іспиту знаходяться у голови приймальної комісії в запечатаних конвертах.
Один з конвертів розкривається головою приймальної комісії за одну годину до початку іспиту у присутності всіх членів предметної комісії, про що складається відповідний акт (додаток 9).

3.15. Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених діючим наказом Міністерства освіти і науки України та вимог інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про порядок проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти у поточному навчальному році (іноземна мова складається письмово без розділу “Говоріння”).

3.16. Вступники прибувають до приміщення (місця), визначеного для проведення вступного випробування, за 15 хвилин до його початку, при собі повинні мати картку вступника та необхідне канцелярське приладдя. Головою предметної комісії оголошується порядок проведення випробування.
У приміщення (місця), що визначені для проведення випробувань, допускаються лише вступники, члени предметних комісій, які проводять випробування, голова і заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули для здійснення контролю прийому до ліцею.

3.17. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів у письмовому вигляді, вступникам видається аркуш із завданням та/або папір зі штампом ліцею й титульним ярликом, на якому кожний вступник власноручно вписує у визначених місцях номер групи, своє прізвище ім’я та по-батькові. Уся письмова робота (як у чистовому, так і чорновому варіанті) виконується кульковою ручкою синього або фіолетового кольору. Робити будь-які помітки чи позначки на роботах не дозволяється.

3.37. Під час складання вступних випробувань вступникам забороняється заносити в аудиторію та використовувати мобільні телефони, інші засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв. Вступники, які порушили вимоги цього пункту, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

3.18. У зв’язку з дією на території України правового режиму воєнного стану, з урахуванням безпекової ситуації, вступні випробування із загальноосвітніх предметів проводяться у форматі мультипредметного тесту, що складається з трьох блоків: українська мова, математика та іноземна мова. Загальна тривалість вступного випробування із загальноосвітніх предметів – 120 хвилин. Вступник розподіляє час на виконання завдань кожного блоку, а також послідовність виконання завдань на власний розсуд.

3.19. У разі оголошення повітряної тривоги вступне випробування призупиняється, а вступники під керівництвом старших груп переміщуються у сховище. При цьому письмові роботи вступників залишаються на робочих столах, на дошці позначається час призупинення тестування, а приміщення зачиняється на замок і опечатується печаткою голови приймальної комісії. Після відбою повітряної тривоги тестування продовжується.

3.20. Відлік часу для проведення вступного випробування починається з моменту закінчення оформлення титульної сторінки та отримання завдання.

3.21. Після завершення виконання завдань або закінчення часу, що надається для проведення вступного випробування, вступники здають роботи членам предметної комісії, які відразу ж передають їх голові приймальної комісії або заступнику голови приймальної комісії.
Роботи вступників шифруються і без титульного ярлика надаються членам предметної комісії для перевірки. Титульні ярлики під час перевірки зберігаються у голови приймальної комісії (або у заступника голови приймальної комісії).

3.22. Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв та методики оцінювання вступних випробувань (із загальноосвітніх предметів) до ліцею (додаток 10).

3.23. Оцінка результату вступного випробування із загальноосвітніх предметів виставляється на першій сторінці чистового аркуша роботи і завіряється підписом члена предметної комісії, який здійснював перевірку.

3.24. Робота, яка оцінена нижче встановленого мінімального рівня, повторно перевіряється головою предметної комісії і завіряється його підписом.
Виправлення помилково виставлених оцінок допускається лише з відома голови предметної комісії за рішенням голови приймальної комісії і оформлюється протоколом.
Після перевірки письмові роботи повертаються голові (заступнику голови) приймальної комісії для дешифрування.

3.25. Письмові роботи вступників із загальноосвітніх предметів зберігаються в ліцеї впродовж одного року, після чого знищуються у встановленому порядку. Місце їх зберігання визначає начальник ліцею.

3.26. Результати вступних випробувань оформлюються протоколами відповідних предметних комісій (додаток 11), які зберігаються в ліцеї протягом семи років.

3.27. Результати оцінювання рівня фізичної підготовленості оголошуються вступникам в день проведення випробування, а результати решти випробувань – не пізніше, ніж через три дні після їх проведення.

3.28. Вступники, які за результатами медичного огляду або психологічного обстеження визнані непридатними до навчання у військовому ліцеї, або отримали на вступному випробуванні з одного з предметів оцінку початкового рівня (1, 2, 3 бали), до складання наступних вступних випробувань не допускаються і в конкурсі участі не беруть. Повторне складання ними вступного випробування не дозволяється.

3.29. Вступникам, які не прибули на вступні випробування через поважну причину, і надали документ, який підтверджує такі обставини, надається право складати вступні випробування у термін, визначений головою приймальної комісії.
Вступники, які в призначений час не прибули на одне із вступних випробувань без поважних причин, до складання наступних вступних випробувань не допускаються і в конкурсі участі не беруть.

3.30. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни або Правил внутрішнього порядку ліцею, до складання вступних випробувань не допускаються і з числа вступників виключаються наказом начальника ліцею.

3.31. Приймальна комісія інформує вступників про результати вступних випробувань шляхом оприлюднення списків учасників конкурсу із зазначенням балів, отриманих під час вступного випробування, на інформаційному стенді або іншими способами (повідомленням на електронну пошту, у телефонному режимі).

3.32. У разі незгоди з рішенням приймальної комісії батьки вступника (один з батьків) можуть звернутися з апеляційною скаргою до Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України протягом двох робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу.
Апеляційна комісія Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею. Проведення будь-яких додаткових вступних випробувань вступника під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

3.33. Апеляційна комісія має право:
залишити рішення конкурсної комісії без змін;
змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
визнати результати конкурсу недійсними.

3.34. У випадку визнання результатів конкурсу недійсними, анулювання результатів вступних випробувань Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України організовує для вступника, який подав апеляцію, вступні випробування повторно.

3.35. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час проведення вступних випробувань забезпечуються безкоштовним харчуванням та місцем проживання у ліцеї.
Усі інші вступники на період проведення вступних випробувань місцем проживання та харчуванням не забезпечуються.
Проїзд до ліцею та у зворотному напрямку здійснюється за власний рахунок.

3.36. Для підтримання внутрішнього порядку, охорони приміщень, майна ліцею та особистих речей вступників, щоденно з їх числа призначаються чергові, які підпорядковуються черговому ліцею.

3.38. Вступники складають випробування з тієї іноземної мови, яку вони вивчали при здобутті базової загальної середньої освіти. При цьому, якщо вивчалось декілька іноземних мов, одна з яких англійська, то вступники складають випробування з англійської мови. У випадку, якщо англійська мова не вивчалась, вступники складають випробування з німецької або французької мови (на їх вибір). Іноземною мовою, яка вивчається в ліцеї, є англійська мова.

4. Порядок зарахування до ліцею

4.1. За результатами конкурсу формується список вступників, які брали участь у конкурсі, відповідно до їхнього рейтингу. Вступники, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею згідно з рейтингом. Рейтинг формується з вступників, придатних за станом здоров’я та результатами психологічного обстеження за принципом суми набраних балів з предметів вступних випробувань.

4.2. Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

4.3. Із числа вступників, не зарахованих до ліцею за результатами конкурсу, формується відповідно до їхнього рейтингу резерв вступників до ліцею в кількості 20 відсотків чисельності набору. Зазначені особи мають переважне право на зарахування до ліцею протягом навчального року за наявності вільних для навчання місць. Рішення про їх зарахування прийматиме педагогічна рада ліцею.

4.4. Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять упродовж десяти днів від їх початку без поважних причин, відраховуються з ліцею наказом начальника ліцею. Наказ начальника ліцею надсилається батькам вступника, відповідним органам опіки та піклування та органам управління у сфері освіти за місцем проживання батьків вступника протягом трьох робочих днів після видання наказу.
На звільнені місця за рішенням педагогічної ради ліцею проводиться додаткове зарахування з числа резерву.

4.5. Вступник має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними ліцеями. Якщо вступник є претендентом на зарахування для навчання у декількох ліцеях, він зараховується до того з них, до якого надав оригінал документа про освіту та інші, визначені правилами прийому до ліцею документи, впродовж п’яти робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу у відповідному ліцеї.

4.7. У разі наявності вільних місць з метою доукомплектування ліцею ліцеїстами, надання можливості вмотивованим юнакам та дівчатам здобуття спеціалізованої освіти військового спрямування одночасно зі здобуттям базової та/або профільної середньої освіти та реалізації їх права на освіту, протягом навчального року начальник ліцею має право здійснювати додатковий набір на вільні місця.
Для цього з юнаками та дівчатами, що виявили таке бажання, проводяться вступні випробування у порядку, визначеному розділом 3 цих Правил. Випробування проводить приймальна комісія, склад якої затверджено наказом начальника ліцею.

5. Контроль за проведенням прийому

5.1. Начальник ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил прийому.

5.2. Контроль за організацією, проведенням прийому та зарахуванням вступників до ліцею покладається на Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

5.3. У разі виявлення суттєвих порушень приймальною комісією ліцею Правил прийому рішенням Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України результати конкурсу визнаються недійсними. У такому випадку Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Заступник начальника ліцею з навчальної роботи – начальник навчальної частини
капітан 2 рангу Сергій ПЛЕХУН

 

 


 

Додаток 1
до п. 2.3. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod1


 

Додаток 2
до п. 2.3. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod2

 

 


 

Додаток 3
до п. 2.3. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod3

 

 


 

Додаток 4
до п. 2.8. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod4

 


 

Додаток 5
до п. 2.8. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod5

 

 


 

Додаток 6
до п. 2.9. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod6.1

dod6.2

 

 


 

Додаток 7
до п. 2.10. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod7

 

 


 

Додаток 8
до п. 3.12. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod8

 

 


 

Додаток 9
до п. 3.14. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod9

 

 


 

Додаток 10
до п. 3.22. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod10.1 dod10.2 dod10.3 dod10.4 dod10.5 dod10.6 dod10.7 dod10.8

 

 


 

Додаток 1
до п. 2.3. Правил прийому до Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного

dod11